Home

 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals:
wees altijd verheugd! Filippenzen 4:4

Welkom! Je bent hier op de site van het jongerenkoor Rejoice. Ons koor bestaat uit een enthousiaste groep jongeren vanaf 15 jaar. Samen hebben we hetzelfde doel voor ogen, namelijk God groot maken en Hem de lof en eer toezingen.

Rejoice betekent ‘zich verheugen’, oftewel blij zijn. De blijdschap om God te dienen en Zijn goedheid te eren. Het is als koor ons verlangen om dit over te brengen op het publiek waarvoor we optreden. We hebben gemiddeld twee keer per drie maanden een optreden in verschillende diensten, zoals kerkdiensten, zangavonden, jeugddiensten enzovoorts. (bekijk hier data van de geplande uitvoeringen)

LOGO